İslam'da Kurban Nasıl Olmalı?

19 Haziran , 2020admin
İslam'da Kurban Nasıl Olmalı?


Küçükçekmece adak kurban 
satış ve kesim yeri, kurban adayan kişinin kurban kesmesi kendi üzerine vaciptir. Bir kişi adağını herhangi bir işinin olması için yada herhangi bir sıkıntılı durumdan kurtulabilmek için adamışsa o iş olduğunda mutlaka adak kurban kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden, adak adayanın kendisi , dede ve ninesi, anne ve babası , çocukları , torunları ve zengin olan kişiler  yiyemez. Eğer kendisi o adağın etinden yemek isterse,  eti tartıp rayiç bedelini fakirlere vermek suretiyle yiyebilir.

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte kelime anlamı yaklaşmak, Allaha yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini olarak ise; belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramında, dini vecibelere uygun olacak şekilde Allah’ın adını anarak (besmele çekerek) kesmeye verilen isimdir. Ayrıca kurban , gerektiğinde bir müslümanın bütün varlığını Allah (c.c.) yolunda harcayabilmesinin bir işaretidir. Kurban hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir.

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurbanın ibadet olduğuna dair Kuran’ı Kerim de bir çok ayet yer almaktadır. Hz. İbrahim’in oğlu ismail’in yerine kurban göderildiği açıkça bildirilmektedir (Saffat 37/107) ayrıca bunun haricinde de bir çok ayette kurbanın bir ibadet olduğundan bahsedilmiştir. 

İSLAM ÖNCESİ DİNLERDE KURBAN

Kurban insanların taptıkları tabiat üstü varlık veya varlıklara yaklaşma, şükür duygularını ifade edebilme, bir şey talep etme ya da günahlara kefâret olması amaçlı maksatlarla sunulan varlık ve nesnelerdir. Doğa üstü bir güce sunulan nesnelere genel olarak takdime denilirken, kurban kelimesi özellikle öldürme veya boğazlama yoluyla sunulanlar hayvan yada canlılar için kullanılmaktadır. Kurban olayında esas maksat, sunulan ikramı kabul etme durumunda olan tabiat üstü gücün veya kendisine böylesi bir gücün olduğu varlığın bulunmasıdır.

Kurban sunan kişi bu şekilde tabiat üstü güçle ilişkiye girmeyi veya daha önce girmiş olduğu ilişkiyi devam ettirmeyi amaçlar. Birde bazı toplumlarda kurban olarak sunulan canlı yada nesnelerin yok edilmesi işlemi esas kabul edilmiş, buna göre kurban, “objelerin bir tanrıya veya herhangi bir tabiat üstü güce takdim edildiği bir kült faaliyeti” olarak tanımlanmıştır. Sunum yapan, bir şeyi kendi tasarrufundan çıkarıp tabiat üstü bir alıcıya sunduğu düşüncesi esas alınarak kurban, “icra edilişi esnasında bir şeyin sunulduğu veya yok edildiği, objesinin mânevî bir güç kaynağı ile böyle bir güce ihtiyaç duyan kişi arasında ilişkiler tesis ettiği dinî tören” şeklinde tarif edilmiştir.