Küçükköy Adak Kurban: Hayvanlarda Verimlilik

15 Temmuz , 2020admin
Küçükköy Adak Kurban: Hayvanlarda Verimlilik

Herhangi bir mecburi durum olmadığı sürece gebe ve damızlık özelliği olan hayvanların kesimi 2018 yılı itibariyle yasaklanmıştır. Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yasağın detaylarını paylaştı. Gebe veya damızlık değeri olan dişi hayvanlar, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, çok yeni doğum yapmış hayvanlar ve yüksek ateşli hayvanların kesimine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Milli ekonomimizde önemli götürülere neden olan kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla 25 Kilo ağırlığın altındaki kuzular ile 18 Kg. canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesilmesine ve kesim için gönderilmesine izin verilmemesine, Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine ve emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yapıldığının tespiti halinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunmasına, karar verilmiştir.

BUZAĞI, SÜT VE DÖL KAYIPLARININ ÖNLENMESİ

Süt pazarlamacılığında üreticiler fiyat belirleme konusunda hep dışarıya bağımlıdır. Süt fiyatını genelde hep başkaları belirler. İşletmeler kesinlikle buzağı, süt ve döl kaybetmemelidir. Bu kayıpların önlenmesi bir yerde üreticinin kendisine bağlıdır. Buzağı, döl ve süt kaybeden işletmenin kazanç elde etmesi epeyce  zorlaşır hatta imkansız hale bile gelebilir. Bu kayıpları önlemek için bazı bir takım önlemler vardır. Bunlar dünyanın her yerinde uygulanan yöntemlerdir. Canlı olan bir varlıkla uğraşmak hiç kolay değildir, en önemlisi en baştan önlem almaktır. Bazı önlemler şunlardır; [ Küçükköy adak kurban ]

1-BUZAĞI KAYIPLARININ ÖNLENMESİ

Buzağı kayıplarına genellikle zor doğumlar, sepsitemi ve ishaller ile zatürre tarzı hastalıklar neden olur. Güç doğum yapma genelde holstein ırkının özelliğidir. 

2-SÜT KAYIPLARININ ÖNLENMESİ

Süt verimliliğini artırmak genelde ırk ve iyi beslenmenin bir araya gelmesiyle birlikte artar. İyi süt veren bir inek ,düzgün şekilde besleniyorsa süt verimi artar. Eğer beslenmiyorsa süt verimi artmayacağı gibi bazı hastalıklar ortaya çıkar.

3- DÖL KAYIPLARININ ÖNLENMESİ

Bir süt ineğinin her yıl bir yavru vermesi beklenir. İdeal olan ineklerin doğumdan iki ay sonra tekrar döl tutmasıdır. Ülkemizde birçok inek özellikle de ithal inekler döl tutmama durumundan dolayı birçok vakit kaybına ve zarara neden olup, kesime gönderilmiştir.