Altınşehir Adak Kurban:Hayvan Yemleri

14 Temmuz , 2020admin
Altınşehir Adak Kurban:Hayvan Yemleri

Yem, hayvanların sağlıklı şekilde yaşaması ve onlardan düzgünce verim alınması niyetiyle hayvanlara yedirilen, bir çok çeşit ham maddenin bir araya getirilmesiyle elde edilmiş bir karışımdır. Halk dilinde yemler üç sınıfa ayrılır, bunlar şöyledir; sanayi, fabrika ve karma yemler. Karma yem diye bilinen yemin amacı şudur, yem verilen hayvanın ilerde kendisinden alınması beklenen verime göre sağlıklı yaşamasını, büyümesini ve gelişmesini sağlayan, verim alınacağı zaman gelince de hayvanının yaşamını etkilemeden en kaliteli verimi almayı sağlayan, hastalıklara yakalanmasını en aza indirgeyen birden fazla ve yeterince ham maddenin karışımıdır. [ Altınşehir adak kurban ]

KULLANILAN YEM ÇEŞİTLERİ

Sığırlarda: buzağı başlangıç yemi, buzağı büyütme yemi, sığır besi yemi, sığır süt yemleri olarak sıralanabilir.
Kanatlılarda: yumurta civcivi için yemi, etlik civciv yemi, etlik piliç yemleri, kesim öncesi etlik piliç yemleri, piliç geliştirme yemleri, piliç büyütme yemleri, yumurta yemleridir. 
Kuzu yemleri: Kuzu başlangıç yemi, kuzu büyütme yemleri, kuzu besi yemleridir.

Kaliteli yem oluşturmak için, kaliteli ham maddeler olması gerekir. Bu ham meddeler , fabrikalarda uzmanlarca kontrol edilerek, ısınma, kızışma ve nem oranlarına bakılıp ona göre değerlendirilip alınır. Yemlerin bekleme yapıldığı ambarlar temiz, kuru ve hijyen şartlarına uygun olmalıdır. Değirmende öğütülen yem ham maddeleri dozaj silolarında depolanır. Yapılacak yemin çeşidine göre bilgisayar vasıtasıyla, her ham meddeden kullanılacak miktar ayarlanıp aktarılır. Her seferde 1-2 ton yem dozajlanır. Bu karışımlara vitaminler, mineraller, tuz, büyütücüler ve koruyucular da eklenir. Bu karışım, karıştırıcıya gönderilir ve 4-5 dakika kadar iyice homojen olana kadar karıştırılır. Burda karıştırma süresi çok önemlidir. Ne az ne de fazla olmamalıdır. Karışıp yem olmak için hazır hale gelen mamül, melaslama bölümüne gönderilir. Burda bu karışıma hoş bir koku ve tatlandırıcı eklenir. Artık yem hazır hale gelmiş olur.

KALİTELİ YEMİN ÖZELLİKLERİ

Ne amaç için yem verilecekse, onun için gereken tüm besin maddelerini içermesi gerekir. Kolay hazmı olan besin maddeleri kullanılması gerekir. Çünkü hazmı kolay olan besin maddeleri ürün kalitesini daha yüksek tutar. Karışım eksiksiz ve tam olmalıdır. Yani 1000 kg. olan yemdeki ham maddeler, 1 kiloda da aynı şekilde olmalıdır, 10 gr. da da aynı şekilde olmalıdır.Depolama şartlarına çok dikkat edilmeli, altlarına tahta ızgaralar konmalı ve en  fazla 5 çuval üstüste konarak depo edilmelidir. Nem ve rutubet alacak ortamlardan uzak tutulmalı, eğer böyle bir durum varsa gereken tedbirler alınmalıdır. Çünkü böyle durumlar yem kalitesini düşürüp, bozulmalara sebep olacaktır.