Mahmutbey Adak Kurban : En Eski Adet Kurban

23 Temmuz , 2020admin
Mahmutbey Adak Kurban : En Eski Adet Kurban

Kurban bütün inanç sistemlerinde hep vardır. Kurban, Hz. Adem ve oğulları Habil ile Kabil e kadar dayanmaktadır. Kabil toprağın mahsulünden, Habil de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından Rablerine birer hediye sunmuşlardır. Habil ve Kabil ile başlayan kurban ibadetine sonraki dönemlerde de farklı şekillerde de olsa rastlamak mümkündür. Tufan olayından sonra Nuh (a.s.)’ında Rabbine kurban sunduğu kitaplarda geçer.

Kurban geleneği Hz. Nuh ile başlayıp, tarih boyunca da çeşitli şekillerde devam etmiştir. Tarihin her döneminde insanoğlu , doğanın gücü karşısında çaresiz kalmış, kendilerini koruma içgüdüsü ile , inandıkları tanrısal varlıklara kurban sunup kesmişlerdir. Bütün dini inançların, kendilerine göre kurban adetleri vardır. Bir çok inanç ve gelenekte değişik hayvanları ve hatta insanları çeşitli şekillerde kurban etmişlerdir. Hatta şimdilerde günümüzde bile “falanca işim olursa kurban keseceğim” diye adaklarda bulunulmaktadır. Kurban insanın Allah ’a ﷻ yakın olmak için adadığı bir candır.

Kurban olayı geçmişi çok önceki asırlara kadar gider. Çok eski olan doğa dinlerinde Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, İran ve İbrani, yılın belli aylarında dini törenlerle yaratıcıya kurban ikram etme geleneği vardır. Ancak insanlık tarihinde ve Müslümanlıkta en fazla akılda kalan kurban olayı Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kesmeye teşebbüs olayıdır. Çocukların kurban edilişi malesef ki eski zamanlardan gelen bir şükran geleneğidir.

LATİNCEDE KURBAN

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca gibi Latince kökenli dillerde genellikle"Sacrifice" terimi ile karşılanan kurban, kutsal anlamına gelen "sacer" ile yapmak anlamına gelen "facere" kelimelerinin bir araya getirilmesinden meydana gelen Latince "Sacrificium"den gelir.

Kurbanın amacının, insan ve tanrılar arasında bir dostluk bağı, yakınlık kurmak olduğu ve bunun, yenilen kurban etiyle birbirine karıştırılarak gerçekleştirildiği bildirilmektedir.İlk uygar kavimlerde daha verimli toprak olması için ona içki dökülür, un serpilir veya da çoğunlukla hayvan, bazen de seçilmiş olan insanlar kurban edilirmiş. Kurban geleneğinin altında yatanın da, ölen kişinin yeniden dirilme düşüncesi olabileceği ön görülmüştür. Arkeolojik bulgular, eski Mısır'da rahiplerin kontrolünde ayin haline getirilmiş kurban kültürünün olduğunu göstermektedir. Özellikle Nil nehri için çok fazla insan kurban edilmiştir. Bununla birlikte sayısı az olmayacak kadar hayvanda kurban edilmiştir. [ mahmutbey adak kurban ]