Topkapı Adak Kurban : Kurban Ve Çeşitleri

29 Temmuz , 2020admin
Topkapı Adak Kurban : Kurban Ve Çeşitleri

Normal zamanda ve fıkıh dilinde kurban denilince, kurban bayramında ibadet olsun diye kesilen kurban akla gelir. Bu kurbanın fıkıh dilindeki adı “udhiyye”dir. Udhiyye, belli bazı hayvanların kurban bayramı günlerinde, dinen belirlenmiş usullerle Allah’a ﷻ ibadet niyeti ile boğazlanmasıdır. Kurban kesmek için belli başlı bazı şartlara uyan kimse, bayramın belli günlerinde bu kurbanı kesmekle yükümlüdür. Dinimizde bu kurbandan (Udhiyye) ayrı olarak, yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de vardır.

ADAK KURBANI

Dinen kesilmesi şart olmamakla birlikte, bir insanın Allah’ın ﷻ  kendisine yardım etmesi için yada gerçekleşmesini istediği bir dileği olduğu zaman kestiği kurbandır. Böyle bir kurban kesmek için niyetlenen kişinin bunu yapması üzerine vacip olur. Bu kurbanı kesen kişi ve bu kişinin yakın akrabaları kesilen hayvanın etinden yiyemez, fakirlere dağıtılmalıdır.

AKİKA KURBANI

Yeni doğmuş çocuğu olan bir kimsenin, bu doğan çocuktan dolayı Allah’a ﷻ şükür için kestiği kurbanın adıdır. İmkanı olan kişilerin kesmesi çok sevaptır. Kesen kişi ve akrabaları hayvanın etinden yiyebilirler. Akika kurbanı kesmenin hükmü sünnettir. Genelde erkek çocuk için 2, kız çocuk için 1 hayvan kesileceği bilinir. [ Topkapı adak kurban ]

HEDY KURBANI

Hac ve umre yaparken , Kabe’ye ve harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidine Hedy denir. Kıran ve Temettu haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri üzerlerine vaciptir. Umre yapanların ve ifrad haccı yapanların kesmesi ise müstehaptır. Hac yasaklarına uymayanların da bu kurbanı kesmesi yine vaciptir.

ŞÜKÜR KURBANI

Kişinin , Allah’ın ﷻ verdiği nimetlere şükür için kestiği kurbana şükür kurbanı denir. Sevinecek bir olay veya bir haberden sonra insanların Allah’a ﷻ şükür niyeti ile kurban kesmesi müstehaptır. Yani dinen çok hoş ve güzel karşılanan bir davranıştır. Şükür kurbanı kesen kişi ve akrabaları hayvanın etinden yiyebilir ve fakirlere dağıtılabilir.