Yeniköy Adak Kurban

15 Şubat , 2019admin
Yeniköy Adak Kurban

Normal hayatta ve fıkıh dilinde kurban denilince, kurban bayramında ibadet olarak kesilen Yeniköy adak kurban akla gelir. Bu kurbanın fıkıhdaki adı “udhiyye”dir. Udhiyye, belli bazı hayvanların kurban bayramı günlerinde, dinen belirlenmiş usullerle Allah’a ibadet niyetiyle kesilmesidir. Kurban kesmek için gereken şartlara uyan kimse, bayram günlerinde bu kurbanı kesmekle yükümlüdür. Dinimizde bu kurbandan ayrı olarak, yine ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de mevcuttur.

ADAK KURBANI

Dinen yapılması zorunlu olmamakla birlikte, bir insanın Allah’tan yardım dilemek için yada gerçekleşmesini istediği bir dileği olduğunda kestiği kurbandır. Böyle bir kurban kesmeye niyetlenen kimsenin bunu yapması vacip olur. Bu kurbanı kesen kimse ve yakın akrabaları kesilen hayvanın etinden yiyemez, fakirlere dağıtılmalıdır.

AKİKA KURBANI

Çocuğu olan bir kimsenin, bu doğan çocuktan dolayı Allah’a şükür için kestiği kurbandır. İmkanı olan kişilerin kesmesi çok sevaptır. Kesen kişi ve akrabaları hayvanın etinden yiyebilirler. Akika kurbanı kesmenin hükmü sünnettir.

HEDY KURBANI

Hac ve umre yaparken , Kabe’ye ve harem bölgesine hediye olarak kesilen kurban çeşidine denir. Kıran ve Temettu haccı yapanların hedy kurbanı kesmeleri vaciptir. Umre yapanların ve ifrad haccı yapanların kesmesi ise müstehaptır. Hac yasaklarına uymayanlarında bu kurbanı kesmesi vaciptir. Kıran haccı; aynı ihramla hem umre hem hac yapmaktır. Bu hac çeşidinde ihrama girerken hem umreye hemde hacca niyet edilir. Temettü haccı; hac ve umreyi ayrı ayni ihramlara girerek yapmaktır. Bunda da önce sadece umre için ihrama girilir ve umre ibadeti yapılır ve ihramdan çıkılır. Daha sonra hac niyet edilerek tekrar ihrama girilir. İfrad haccı ise hac döneminde sadece hacca niyet edilir ve ihrama girilir ve umre yapmaksızın hac yapılır.

ŞÜKÜR KURBANI

Kişinin , Allah’a verdiği nimetlere şükür için kestiği kurbana denir. Sevinecek bir olay veya bir haberden sonra insanların Allah’a şükür için kurban kesmek müstehaptır. Yani dinen güzel karşılanan bir davranıştır. Şükür kurbanı kesen kişi ve akrabaları hayvanın etinden yiyebilir ve fakirlere dağıtılabilir.