Veda Haccı

31 Ağustos , 2020admin
Veda Haccı

Hicretin onuncu yılında Sevgili Peygamberimiz ﷺ hac yapmak için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da bunun için hazır olmalarını emretti. Medînenin dışındaki Müslümanlara da haber yolladı. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medîne’de toplandı. 
Hazırlıklar tamamlanınca Peygamberimiz ﷺ hicri Zilkade ayının 25. günü 40 bin kişilik bir kâfile ile öğle namazından sonra Medîne’den Mekke’ye doğru hareket etti. Yanında 100 tane kurbanlık deve götürdü. Yolculukları 10 gün sürdü ve sonunda Zilhicce ayının 4. günü Mekke’ye vardılar. Yemen’den ve diğer kentlerden hac vazifesini yapmak üzere gelenlerin de dahil olmasıyla Müslümanların sayısı 124 bine vardı. Peygamber efendimiz ﷺ zilhiccenin 8. günü Mina’ya, 9. günü (arefe günü) Arafat’a gitti. Arafat Meydanının ortasında öğleden sonra Kusvâ adlı devesinin üstünde Vedâ Hutbesi’ni okudu.

Sevgili Peygamberimiz ﷺ bu hutbesinde kan dâvâları, fâiz, kumar, her türlü zulüm gibi câhiliyye devrine âit bütün kötülüklerin kaldırıldığını bildirdi ve insan haklarından bahsetti. Allahü teâlânın ﷻ emirlerini ve yasaklarını, erkeklerin kadınlar ve kadınların da erkekler üzerindeki haklarını, Müslümanların kardeş olduğunu ve daha birçok konuyu bildirdi. Ashâb-ı kirâmla son kez vedâlaştı.
Peygamber efendimiz ﷺ Vedâ Hutbesi’ni okuduğu gün; “Bu gün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Üzerinize nîmetimi tamamladım. Size din olarak İslâm dînini seçtim.” (Mâide sûresi: 3) meâlindeki âyet nâzil oldu. Peygamber efendimiz ﷺ bu âyet-i kerîmeyi Eshâb-ı kirâma okuyunca hazret-i Ebû Bekr duygulanıp ağlamaya başladı. Ashâb-ı kirâm ağlamasının sebebini sorunca; “Bu âyet, Resûlullah’ın ﷺ vefâtının yakın olduğuna delâlet ediyor, bu nedenden ağlıyorum.” diye buyurdu.
Peygamber efendimiz ﷺ Mekke-i Mükerreme de 10 gün kalıp Vedâ Haccını tamamladı ve vedâ tavâfı icra ederek Medîne’ye  geri döndü. Vedâ Haccından sonra Ashâb-ı kirâm Resûlullah efendimizin ﷺ anlattığı ve emrettiği hususları gittikleri yerlerde anlattılar ve bildirdiler.