Halkalı Adak Kurban : Kurban Eti Paylaşımı

15 Kasım , 2020admin
Halkalı Adak Kurban : Kurban Eti Paylaşımı

KURBAN ETİ NASIL PAYLAŞTIRILIR

Eti tartıyla tartarak, eşit olarak paylaşmak gerekir. Yağ, sakatat ve yenilen her şey paylaşılır. Tartmadan bölüşüp helâlleşmek caiz olmaz, doğru değildir, faiz olur. 7 kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez. Yahut 7 kişi, kurbanlık ineği birine teslim edip, (Kesmeye, kestirmeye, etini dilediğin gibi sarf etmeye, seni umumi vekil ettik) deseler, umumi vekil, bölüştürmeden etin tamamını herhangi birine verebilir veya tartmaya gerek kalmadan ortaklar arasında göz kararıyla paylaştırabilir.

Kurbanın etini eşit olacak şekilde tarttıktan sonra, paylaşmak için kur’a çekmek iyidir. Bir malı, ortaklar arasında eşit paylaştırmak için, kur’a çekmek caiz ve sünnettir.
Kurban eti tartılmadan paylaşılıp, biri diğerine, mendil, defter, kalem gibi bir şey verse, paylaşma sahih olur.
Taksim etmeden etin bir kısmını pişirip, ortakların müşterek yemeleri caizdir.

Mutfakları bir olan baba oğlun, karı kocanın ortak olarak kestikleri kurbanı, tartıp paylaşmaları gerekir. Yahut 1. maddedeki gibi, biri umumi vekil olursa, tartmaya gerek kalmaz.

Müslüman bir kimsenin kesip, gayrimüslimin derisini yüzdüğü kurbanın etini yemek caiz olur, sıkıntı yoktur.
Ölü mü, diri mi olduğu bilinmeyen hayvan, kesilince kan çıkar ve hareket ederse, eti yenilebilir.

KURBAN DERİSİ NE YAPILMALIDIR?

Kurban derisi namaz kılan fakire verilebilir. Ne yapıldığı meçhul olan yerlere vermek uygun olmaz. Evde de kullanılabilir. Parayla satılmaz. Derisi, eti satılırsa, parası yoksullara sadaka olarak verilir. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığında da satılabilir. [ Halkalı adak kurban ]

KURBAN ETİ SATILABİLİR Mİ?

Kurbanın hiçbir yeri satılmaz. Bir kısmı satılırsa, satılan kadarının bedelini sadaka olarak vermek gerekir, ama kurbanın etiyle yenecek bir şey alınsa, o miktarı sadaka vermek gerekmez.

KURBAN ETİ NE KADAR SÜREYLE EVDE KALABİLİR?

Kurban etini, evinde 3 günden fazla bırakabilir. Kurban sahibi zengin değilse, çoluk çocuğunun et ihtiyacını gidermek için hepsini evinde bırakabilir.

KURBANIN NERESİ YENMEZ?

Kurbanın ve her hayvanın şu yedi yeri yenmez: Akan kanı, zekeri, husyeleri (koç yumurtası denilen yerleri) , bezleri (guddeleri), safra kesesi, dişi hayvanın önü ve idrar kesesi (mesanesi).

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLİR?

Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir. Hepsi de uygundur.