Gürpınar Adak Kurban

15 Ağustos , 2021admin
Gürpınar Adak Kurban

Gürpınar kurban ile kişiler herhangi bir durum için adadıkları kurbanlara adak kurbanı derler. Adak kurbanlarında kişiler olmasını istedikleri bir konuda Allaha dua ederler ve istedikleri şey veya durum gerçekleştiğinde önceden adadıkları şeyi yerine getirmek suretiyle verdikleri sözü tutmuş olurlar.

Adak Kurbanı Özellikleri

Kurbanlık adanan adağın bazı özellikleri vardır. Örneğin kişi adadığı adakta yapması farz olan bir ibadeti yapacağını adayamaz. Çünkü zaten farz ibadeti yerine getirmelidir. Bunun dışında kişi sahip olmadığı bir malı adak olarak veremez. Gücünün yettiği miktarınca adak adar ve verdiği sözü yerine getirmesi gerekir. Bir kimsenin şu anda elinde bulundurmayıp sonradan sahip olacağı bir mal hakkında da adakta bulunması caizdir. Örneğin bu mal ileride bir miras alacaksa alacağı miras üzerinden adak adayabilir. Ancak adak başkasının mülkiyetinde olan bir malla ilgili değil kendi malı olmalıdır.

Adak Kurbanları Hangi Durumda Geçerli Olmaz?

Kişinin adayacağı şey Allah’a isyan türünden bir durum içermemelidir. Böyle bir şey olursa adanan adak geçersiz olur. Kişi oluşmasını istemediği bir şey içinde adakta bulunabilir. Örneğin kişi bir daha içki içmeyeceğim içersem kurban keseceğim şeklinde bir adakta yapabilir. Burada kişi ahitleşmiş olur ve eğer içki içerse verdiği sözden sorumlu olur ve sözünü yerine getirmesi gerekir.

Adakların geçerli olması için adanan şeyin dinen meşru ve yerine getirilebilir şeyler olması gerekir. Bu gibi durumlar da bir kişinin kendisine ait olmayan bir malı ve güç yetiremeyeceği bir şeyi adaması doğru değildir. Kişi sahip olduğu şeyden fazlasını da adamamalıdır. Adadığı taktirde sadece sahip olduğu mal kadar sorumlu olur. Adakta bulunan kişi kendi malı gücü yettiği kadar adağını yerine getirmelidir. Malı yoksa eline mal geçtiğinde adağını ödemelidir. [ Gürpınar Kurbanlık ]