Eyüp adak Kurban

9 Şubat , 2019admin
Eyüp adak Kurban

Eyüp adak Kurban bütün inanç sistemlerinde var olmuştur. Kurban, Hz. Ademin oğulları Habil ile Kabil e kadar dayanmaktadır. Kabil toprağın mahsulünden, Habil de sürünün ilk doğanlarından ve yağlarından Rablerine birer hediye sunmuşlardır. Habil ve Kabil ile başlayan kurban ibadetine sonraki dönemlerde de rastlamak mümkündür. Tufan olayından sonra Nuh (a.s.)’ında kurban sunduğu bilinmektedir. Kurbanın geleneği Hz. Nuh ile başlamış ve tarih boyunca da devam etmiştir. Tarihin her döneminde insanlar, doğanın gücü karşısında çaresiz kalmışlar, kendilerini koruma içgüdüsü ile , inandıkları tanrısal varlıklara kurban adayıp kesmişlerdir. Her inancın, kendine göre kurban töreleri vardır.

Bir çok inanç ve gelenekte değişik hayvanları ve hatta insanları kurban etmişlerdir. Halühazırda günümüzde bile “ falanca işim olursa kurban keseceğim” diye adaklarda bulunulmaktadır. Kurban insanın Allah’a yakın olmak için adadığı bir candır. Kurban olayı çok önceki asırlara kadar gider. Çok eski doğa dinlerinde Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Hint, Çin, İran ve İbrani, yılın belli aylarında dini törenlerle kurban ikram etme geleneği vardır. Ancak insanlık tarihinde en fazla akılda kalan kurban olarak Hz. İbrahim’in oğlu İsmail’i kesmeye teşebbüs olayıdır. Çocukların kurban edilişi eski zamanlardan gelen bir şükran geleneğidir.

LATİNCEDE KURBAN

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca gibi Latince kökenli dillerde genellikle"Sacrifice" terimi ile karşılanan kurban, kutsal anlamına gelen "sacer" ile yapmak anlamına gelen "facere" kelimelerinin bir araya getirilmesinden meydana gelen Latince "Sacrificium"den gelir.
Kurbanın amacının, insan ve tanrılar arasında bir dostluk bağı kurmak olduğu ve bunun, yenilen kurban etiyle birbirine karıştırılarak gerçekleştirildiği bildirilmektedir.İlk uygar topluluklarda toprağın verimini arttırmak için ona içki dökülür, un serpilir ve genellikle hayvan ve bazen de insan kurban edilirmiş.
Kurban geleneğinin altında yatanın da, ölüp yeniden dirilme düşüncesi olabileceği savunulmuştur. Arkeolojik bulgular, eski Mısır'da rahiplerin kontrolünde ayin haline getirilmiş kurban kültünün bulunduğu­nu göstermektedir. Özellikle Nil nehrine çok fazla insan kurban edilmiştir. Bununla birlikte hayvanlarda kurban edilmiştir.