Beyoğlu Adak Kurban

30 Ocak , 2019admin
Beyoğlu Adak Kurban

Yem, hayvanların yaşaması ve onlardan verim alınması niyetiyle hayvanlara yedirilen, birkaç çeşit ham maddenin karıştırılmasıyla elde edilmiş bir karışımdır. Halk arasında yemler üç kısma ayrılır, bunlar; sanayi, fabrika ve karma yemdir. Karma yem diye bilinen yemin tarifi şöyledir, yem verilen hayvanın ilerde beklenen verime göre yaşamasını, büyümesini ve gelişimini sağlayan, verim alınacağı zaman Beyoğlu adak kurban hayvanının yaşamını etkilemeden en kaliteli verimi almayı sağlayan, hastalıktan koruyan birden fazla ve yeterli miktarda ham maddenin karışımıdır.

TÜKETİLEN YEM ÇEŞİTLERİ

Sığırlarda: buzağı başlangıç yemi, buzağı büyütme yemi, sığır besi yemi, sığır süt yemleri olarak sıralanabilir.
Kanatlılarda: yumurta civciv yemleri, etlik civciv yemleri, etlik piliç yemleri, kesim öncesi etlik piliç yemleri, piliç geliştirme yemleri, piliç büyütme yemleri, yumurta yemleridir. 
Kuzu yemleri: Kuzu başlangıç yemi, kuzu büyütme yemleri, kuzu besi yemleridir.

Kaliteli yem üretmek için, kaliteli ham maddeler alınmalıdır. Bu ham meddeler , fabrikalarda işin uzmanları tarafından kontrol edilerek, ısınma, kızışma ve nem oranlarına bakılıp ona göre alınır. Bekleme yapılan ambarlar temiz ve kuru olmalıdır. Değirmende öğütülen ham maddeler dozaj silolarında depolanır. Yapılacak yemin çeşidine göre bilgisayar vasıtasıyla, her hazmedemeden katılacak miktar ayarlanır. Her seferde 1-2 ton yem dozajların. Bu karışımlara vitaminler, mineraller, tuz, büyütücüler ve koruyuculara eklenir. Bu karışım, karıştırıcıya gönderilir ve 4-4.5 dakika kadar karıştırılır. Burada karıştırma süresi çok önemlidir. Karışan ve yem olmak için hazır olan mamul, melas lama bölümüne gönderilir. Burada bu karışıma hoş bir koku ve tatlandırıcı eklenir. Artık yem hazır hale gelmiş olur.

KALİTELİ YEMİN ÖZELLİKLERİ

Hangi amaç için yem veriliyorsa, onun için gereken tüm besin maddelerini ihtiva etmelidir. Kolay hazım olan besin maddeleri kullanılmalıdır çünkü hazmı kolay olan besinler ürün kalitesini yükseltir. Karışım tam olmalıdır. Yani 1000 kg. yemdeki ham maddeler, 1 kiloda da aynı olmalıdır, 10 gr. da da aynı olmalıdır.Depolama şartlarına dikkat etmelidir. Altlarına tahta ızgaralar konmalı ve en  fazla 5 çuval üst üste konarak depo edilmelidir.