Vekaletle Kurban

17 Haziran , 2019admin
Vekaletle Kurban

Kişi, kurbanını direkt kendi kesebileceği gibi vekalet yoluyla başkasına da kestirebilir. Çünkü kurban, hac ve zekat gibi mali bir ibadettir. Mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir.

Vekalet, sözlü veya yazılı ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları aracılığıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti istenildiği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli nokta, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Fakat yaşadığı yerde yoksul ve fakirler varsa, kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha doğru  olur. Zira kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Kurban kesmekle mükellef kişi, kurbanlık hayvanı nakit alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya taksitli alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme kalmamak gerekir. Kredi kartıyla vadeli kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem nedeniyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek olan kimse, kurbanını peşin ve borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel olmaz. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. Kendi imkanlarıyla kurban kesemeyeceklerin böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

– Taksitle kurban alınabilir mi?

“Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu maksat ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban kesmesi ile gerçekleşir. Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Aslında vadeli satış caizdir. Taksit ise borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli geciktirilmesidir. Buna göre taksitlendirme vasıtasıyla satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.