Sarıyer Adak Kurban : Yolcuyken Kurban

16 Ağustos , 2020admin
Sarıyer Adak Kurban : Yolcuyken Kurban

Yolcu olan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir. Ancak kestiği zaman sevabını alır. Kişi, kurbanını yaşadığı yerde kesebileceği gibi, bayram tatili vesilesiyle veya başka bir seveple gitmiş olduğu yerde de kesebilir.

Kişinin seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın kabul olmasına engel teşkil etmez. Seferî halde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde esas yaşadıkları yere dönerlerse yeniden kurban kesmeleri gerek değildir. Kurban bayramının ilk başında mukim( yaşadığı yerde ) iken kurban kesmeden bayram günlerinde yola çıkana kişiye de kurban vacip olmaz. Ancak yolcu hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günleri içinde, ikamet ettikleri yere dönerlerse kurban kesmeleri gereklidir. Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünü savunanlara göre, seferîlik durumunda da aynı kurallar geçerlidir.

İslam dininde aile bireyleri arasında da olsa mülkiyetin bireyselliği ve nitekim mal ayrılığı gerçekliği vardır. Bir aile içinde karı koca ve çocuklardan her birinin malı ayrı ayrı belirlenmişse, harcama yetkiside kendilerine aittir. [ Sarıyer adak kurban ]

Bu durumda aile bireylerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu, 80.18 gram altını -temel ihtiyaçları dışında- ya da buna eş değer parası veya malı varsa o kimse zengin sayılır. Bu kurallara göre aile fertlerinden dinen zengin sayılan her biri, fıtır sadakası vermekle yükümlü olduğu gibi kurban kesmekle de yükümlüdür.

Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Bu durumda aileden bir kişinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Diğerleri için kesme zorunluluğu kalmaz.