Levent Adak Kurban : Hangi Hayvanlar Kurbanlık Olur

4 Ağustos , 2020admin
Levent Adak Kurban : Hangi Hayvanlar Kurbanlık Olur

Kurbanlık olarak kesilebilecek hayvan çeşitleri koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Tavuk horoz ve hindi gibi kümes hayvanlarından kurban olmaz. Vahşi hayvanlardan kurban etmek caiz değildir. Doğan yavrunun annesi ehlî de olsa, erkeği vahşi ise de bu yavrudan kurban kesmek câiz olur. Çünkü hayvanlarda yavru anneye tâbidir.

Koyun ve keçi bir yaşını doldurmuşsa kurban edilebilir ancak yavrular altı ayını doldurmuşsa ve bir yaşındaki hayvan gibi iriyse kesilebilir. Oğlakda bu durum söz konusu değildir. Sığır ve manda iki yaşına gelince, deve ise ancak beş yaşına gelince kurban edilebilir. Koyun ve keçi bir kişi için , deve ve manda ise yedi kişiye kadar ortak kesilebilir. Ortaklardan bazısı vacip olan kurban, bazıları nafile, bazıları keffâret kurbanı, ceza kurbanı, Hacc-ı temettü veya akîka kurbanı gibi değişik niyetlerle ortaklıkta bulunabilirler. Kurban kesildikten sonra et, tartı ile tartılarak eşit şekilde paylaşılmalıdır. Kimse kimsenin hakkına girmemesi için bu konuya çok fikkat etmelidir. 

Doğuştan boynuzsuz, yemini yiyebilen delirmiş hayvan, çok zayıflamamış olan uyuz hayvan, yaradılıştan kulakları küçük olan hayvan, dişlerinin azısı düşmüş veya dişleri olmadığı halde yemini yiyebilen ve otlayabilen hayvanlardan kurban etmek câizdir.

Bir veya iki gözü kör, kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıflamış, kesileceği yere gidemeyecek derecede topal, kulak veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş veya kopmuş, boynuzunun çoğu kırılmış ve bunlar gibi ağır sakatlıkları olan hayvanlar kurban edilmesi uygun değildir. Pislik yiyen hayvanlar etindeki pislik temizleninceye kadar kapalı yerde tutulmamış ise kurban olamazlar. [ Levent adak kurban ]

Kurbana mani olan bu kusurlar zengin içindir. Zengin olan kişi, kurban edeceği hayvanı bu kusurlardan biri bulunduğu halde satın alırsa veya satın aldıktan sonra bu kusurlardan birisi meydana gelirse bu hayvanlar kurban edilemez. Fakir olan kimse için ise her şekilde kesmesi caizdir.

KURBANIN VAKTİ NE ZAMANDIR

Kurban, Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Onuncu gün yani Kurban bayramının ilk günü kesmek daha faziletlidir. Zilhiccenin onuncu günü ikinci fecir doğmadan önce kurban kesmek câiz değildir. İkinci fecirden sonra Zilhiccenin on ikinci günü güneş batıncaya kadar geçen zaman içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak geceleri kurban kesmek mekruhtur. Bayram namazı kılınan yerlerde, imam bayram namazında iken veya teşehhüd miktarı oturmadan önce kurban kesilmesi caiz değildir, Selâm verdikten sonra ise kurban kesilebilir. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ikinci fecrin doğumundan sonra kurban kesilmesi uygun olur.