Kurban Kuralları

20 Haziran , 2019admin
Kurban Kuralları

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde olup , büluğa çağına ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferî  durumda olmayan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadet çeşididir. Buna göre yukarıda anlatılan şartları üstünde  taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gram altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli (nisap) miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber efendimiz (s.a.s.) imkânı olduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle bir taraftan kurban ibadetinin imkân bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğini göstermektedir.

Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir ki, bunun ölçüsü de kişinin temel ihtiyaçları ve borçlarından başka 80.18 gram altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır.

Kişinin malı olmakla birlikte borcu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban kesebilir. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.