Kurban Kesmenin Edebi

9 Haziran , 2019admin
Kurban Kesmenin Edebi

Cenâb-ı Allah şöyle buyuruyor: “…Artık ondan, hem kendiniz yiyin, hem de yoksula, fakire yedirin!.” (Hac 22/28, 36) Müstehap olan, kurbanı üç parçaya bölüp bir bölümünü evde yemek, bir bölümünü eşe dosta ikrâm etmek, bir bölümünü de yoksullara dağıtmaktır. (Ebû Dâvud, Edâhî, 910/2813)

Kurbanın derisini ve fatdalanılan öteki bölümlerini de evde kullanmak câiz ise de, satıp parasını kullanmak câiz değildir. Satıldığı takdirde, karşılığının tasadduk edilmesi gereklidir. Yine kurbanlık hayvanın kesilmeden evvel sütünden, yününden istifâde edilmesi hoş görülmemiş, şayet kullanıldıysa bedelinin yoksullara verilmesi istenmiştir.

Kurbanın kesilip parçalanması esnâsında temizliğe ve sıhhî şartlara en yüksek derecede dikkat etmek lâzımdır. Sokakları ve çevreyi kirleterek çirkin koku ve manzaralara fırsat verilmemelidir.

Peygamber Efendimizin kurban kesmenin edebiyle ilgili öğüt ve uyarıları, bizim söz konusu manevi güzelliklere erebilmemiz için yol gösterici vesilelerdir.

Neticede hem Peygamber Efendimiz [aleyhissalatü vesselam]’ın uyarıları hem de dini kültürümüz içerisindeki örnek olabilecek uygulamalardan hareketle, kendimiz ve aile çevremiz için kurban kesimine ait hassas ve içten davranışlardan ibaret bir ibadet havası oluşturabiliriz.