Küçükçekmece Adak Kurban

31 Aralık , 2018admin
Küçükçekmece Adak Kurban

Küçükçekmece adak kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Bir kişi adağını bir işinin olması için adamışsa o iş olduğunda adak  kurban kesmesi gerekir. Adak kurbanının etinden, adak sahibi , dede ve ninesi, anne babası , çocukları , torunları ve zenginler yiyemez. Eğer kendisi yemek isterse,  eti tartıp rayiç bedelini fakirlere vermek şartıyla yiyebilir.

 KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamına gelir. Dini olarak ise; belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramında, dini vecibelere uygun şekilde Allah'ın adını anarak kesmeye verilen isimdir. Ayrıca kurban , gerektiğinde bir Müslümanın bütün varlığını Allah (c.c.) yolunda harcaya bilmesinin bir işaretidir. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir .


KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurbanın ibadet olduğuna dair Kuran’ı Kerim de bir çok ayet yer almaktadır. Hz. İbrahim’in oğlu İsmail'in yerine kurban göderildiği açıkça bildirilmektedir (Saffat 37/107) ayrıca bunun haricinde de bir çok ayette kurbanın bir ibadet olduğundan bahsedilmiştir.