KURBAN KESERKEN DİKKAT ETMEMEMİZ GEREKEN KURALLAR

12 Haziran , 2019admin
KURBAN KESERKEN DİKKAT ETMEMEMİZ GEREKEN KURALLAR

Kurbanı, kesilecek yere sürükleyerek çekmek,

• Sebepsiz yere incitmek,

• Bıçağı, hayvanı yatırdıktan sonra hayvanın önünde bilemek,

• Hayvanlardan birini keserken ötekinin gözünün önünde kesmek,

• Hayvan tamamen ölüp hareketsiz kalmadan başını vücudundan ayırmak ve derisini yüzmeye başlamak,

• Hayvanı boğazından değil de ense tarafından kesmek;

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Zira bütün bu davranışlar, hayvana işkencedir ve dinimiz de işkenceyi yasaklamıştır.

KURBAN’DA İBADET ŞUURUMUZ

İslam âlimleri ve büyük zatların, Allah Teala’nın rızası, hastalıkların ve musibetlerin defi için daima sadaka vermeyi ve imkân varsa kurban kesmeyi bizlere tavsiye buyurdukları görülür.

Ayrıca kesilecek kurbanın besili, sağlıklı ve organlarının eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, Allah’a olan yakınlık duygumuzun hep canlı kalmasına, ibadet duygumuzun yoğunluk kazanmasına sebep olur.

Aynı şekilde eğer kurbanı, bizim adımıza başkası kesecekse, kesimden evvel kurban kesim yerinde hazır bulunmak, kurban kesilip derisi yüzülünceye kadar huşu ve teslimiyet duygularıyla orada olmak, bu iş bittiği zamanda da iki rekat namaz kılmak da kurban ibadetiyle ilgili güzel davranış ve huylardan sayılır. Nitekim büyükler:
“— İbadet insanı Cennet’e götürür. Ta’zim, huşu ve hürmetle yapılan ibadet ise insanı Cenâb-ı Hakk’a ulaştırır” demişlerdir.