Gaziosmanpaşa Adak Kurban

15 Ağustos , 2021admin
Gaziosmanpaşa Adak Kurban

Dinimizde adak kurbanı insanların hayatlarında çok istedikleri bir konu için dua etmesi ve olması ile adak şartı koştuğu kurban türüdür. Buna istinaden dilek gerçekleştiğinde adak kurbanı kesmek gereklidir.  Aynı zaman da adak kurbanı İslam dinine uygun ve mantıklı olacak şekilde şart koşulmalıdır. Fakat adak kurbanı dinimizde farz yani zorunlu değildir. Tamamen insanın manevi isteklerine ve duygularına göre adanan kurbandır.  Adak kurbanı dinde yer alan kurban bayramı için kesilen kurbandan farklıdır.

Adak Kurbanı Kesmek İçin Gerekli Olan Nedir?

Adak kurbanının şartı öncelikle kişinin dileği yerine gelince kesilmesidir. Aynı zaman da adak kurbanına uygun hayvanlar seçilmelidir. Bunun yanında adak kurbanının İslam dinine uygun şekilde kesilmesi zorunludur. Aynı zaman da adak kurbanı kesildiğinde sadece amacına uygun olarak yoksullara dağıtılmalıdır. Adak kurbanının amacı zaten yoksullar için dilenilen şeyin gerçekleştiğinde şükür mahiyetinde dağıtılmasıdır. Adak kurbanının kesiminden sonra adak sahibi bu kurban etinden yememelidir.

Aynı zaman da Gaziosmanpaşa kurban yoksullar dışında yakın aile eş, evlat, baba ve yakın derece akrabaları da adaktan yemezler. Bu adak kurbanından adak sahibi ve yakın akrabaları yer ise yenilen kadar yoksullara bedelini ödemek zorundadır. Adak kurbanı kurban kesim yerlerinde kesilebilir. Adak kurban yerlerinde kurbanlık hayvanlar kesilerek temizlenirler. İslami şartlara uygun olarak kesim yerlerinde kesilen adaklar kişi talep ederse birçok yoksula dağıtılabilir.

Adak Kurbanında Seçilen Kurbanlıklar Nasıl Olmalıdır?

Adak kurbanlarının seçiminde hayvanların kesime uygun olması zorunludur. Aynı kurban bayramında olduğu gibi kurbanlık aynı nitelikleri taşımalıdır. Adak kurbanları deve, sığır, koyun gibi mubah hayvanlar kesilmelidir. Mubah olan bu hayvanların belli yaşta ve kesime uygun büyüklükte olması zorunludur. Adak için kurbanlıkların ayrıca tüm azalarının tam ve eksiksiz olması gereklidir. [ Gaziosmanpaşa Kurbanlık ]