Esenyurt Adak Kurban

15 Ağustos , 2021admin
Esenyurt Adak Kurban

Kurbanlık satış yerleri, hayvan taşıma, kurban sunma, kesim yerleri ve kesim sonrası et işlemede gerekli olan teknik, sağlıklı ve güvenlik şartlarına uygun olmalıdır. Öneminin nedenlerinden biri, yılın herhangi bir zamanında fedakârlık yapılması gerektiğidir.

Dini bir terim olarak Allah'a yakın bir şey anlamına gelen kurbanlık Kurban Bayramının hükümlerine göre ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanların bu amaçla kesilmesini ifade eder.

Kişi kurban kestiği zaman Allah’ın emrine boyun eğer ve kulluk bilincini yerine getirecek bir şekilde ortaya koymuş olur. Bunu yaparken de malını ihtiyaç sahipleri ile paylaşarak yardımlaşma, merhamet ve dayanışma duygularının canlı tutulmasını sağlar.

Kurban Kelimesinin Anlamı Nedir?

Kurban kelimesi Arapça ’da her türlü maddi ve manevi Allah’a olan yakınlık anlamına gelir. Geniş anlamda açıklanması gerektiğinde ise, özellikle Allah'a yakınlaşmak maksadıyla, dini terimler kapsamında Allah'a yakın olan bir şeye, başka bir deyişle belirli bir hayvan türünün kurban edilmesinden söz eder.

Bu bağlamda Esenyurt kurban adakları da bu amaçla hayvan kesimi gerçekleştirilir. Kurban dini bir terimdir ve İslam'da kurban kesilmesinin temel bir amacı vardır. İslam'da kurbanın asıl amacı, bireylerin Allah'ın rızasını alabilmesi ve mükafatını alabilmesi için Allah'a yakınlaşmalarıdır.

Mevcut hayvanların, belirli şartları sağlayan ve prosedürlere uygun olarak ibadet amacıyla hayvanların kesilmesini ifade eder.

Zenginler Açısından Kurbanın Yarattığı Anlam Nedir?

Özellikle de et satın alarak yiyebilme olasılığı olmayan ailelerin yer aldıkları ortamlar içinde kurbanın anlamı oldukça büyüktür. Durumu iyi olan insanlar, kestikleri kurbanları fakirler ile paylaştıkları zaman yardımlaşma duygusunu artırır. 

Zenginler malını Allah rızası için başkaları ile paylaşır ve yardımlaşma duygusunu geliştirir. Dünyalık zevkler peşinden gitmek yerine manevi duyguların artması için önemli bir adımdır. Kurban ibadetinin faydası yalnızca sosyal dayanışma ve malî yardıma indirgenemeyeceği de oldukça açıktır. [ Esenyurt Kurbanlık ]