Esenler Adak Kurban: Yolculukta ve Seferilikte Kurban

20 Haziran , 2020admin
Esenler Adak Kurban: Yolculukta ve Seferilikte Kurban

Kurban kesmek akıllı,  buluğ çağına erişmiş ve dinen zengin sayılabilecek kadar mal varlığı olan kişilerin ve mukim olan müslümanların yerine getireceği mali bir ibadettir. İster artsın yada artmasın, temel ihtiyaçlarından ve borçlarından hariç 80.18 gr altını yada buna eşdeğer para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Bu sebeple kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu bu nimetlere şükür vesilesi olarak kurban kesmelidir.[ Esenler adak kurban satış ve kesim yeri ]

ZENGİN OLAN EŞLERDEN HERBİRİNİN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

İbadetlerde sorumluluk kişiseldir, bu sebeple zengin olan eşlerden herbirinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir. Fakat İmam Malik’e göre aile reisi tüm aile bireyleri adına bir büyükbaş yahut bir küçükbaş kurban keserse , bütün aile fertleri adına yeterli olur.

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ

Yolcu (seferi olan kişi) kurban kesmekle mükellef değildir (fetâvây-ı hindiyye,V,292) ancak keserse sevabını kazanır. Kişi kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi herhangi bir nedenle gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferi olmak kurban kesmeye mani olmadığı gibi, sevabınada engel teşkil etmez. Seferi iken kurban kesipte yine bayram günü içinde evlerine dönenlere tekrar kurban kesmeleri gerekmez. Seferi halindeyken kurban kesmeyip yine bayram günü içindeyken evlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir. Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere, kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre de , seferilik durumunda aynı hüküm geçerlidir.


KURBAN BAYRAMINDA TATİL AMAÇLI SEYAHATTE SEFERİ SAYILINIR MI?

İnsanların turistik, sosyal kültürel amaçla bir seyahate çıkmasının seferilik üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Kurban bayramı günleri içinde mesken bulunduğu ilden 90 km. uzağa , 15 günden az kalmak şartıyla giden ve bu süre içinde geri kendi meskenine dönmeyen kişi seferi sayılır ve kurban kesmesi vacip sayılmaz. Bu yolculuk tatil amaçlı olsa bile...

KURBANLIĞIN OLMASI GEREKEN BAZI ÖZELLİKLERİ

Kurban edilecek hayvanlar hasarsız olmalıdır. Bir çok durumda hayvanın erkek olması istenmiştir. Kurban olarak sunulan hayvanların doğduktan sonra yedi günden önce takdim edilmemesi, anne ile yavrusunun aynı günde kesilmemesi emredilmiştir.