Eminönü Adak Kurban : Mezhep Farklılığı

15 Ekim , 2020admin
Eminönü Adak Kurban : Mezhep Farklılığı

Mezhep seçimini genelde kendi ailemizde yaparız. Ailemizde bize hangi mezhebin ilmihali öğretilmişse, onunla amel yapmaya başlarız. Böylece o mezhebi seçmiş oluruz. Sonradan bir diğer hak mezhebe geçmek istersek şayet, geçmek istediğimiz mezhebin ilmihalini öğrenmemiz ve amelimizi bu mezhebe göre düzenlememiz, bu mezhebe geçmemiz için yeterlidir. Böylelikle mezhebimizi değiştirmiş, yeni bir mezhebe geçmiş oluruz.

Karı kocadan her biri farklı mezheplerde iseler ve her birisi kendi mezhebinin ilmihalini gerektiği kadar ve doğru biçimde biliyorsa, her birisi bulunduğu mezhepte kalabilir ve kendi mezhebinin şartları ile amel edebilir. Karı kocanın aynı mezhepte olmaları veya birbirlerinin mezheplerine uymaları illa da şart değildir. Bu konuda eşler birbirine baskı veya telkin yapmaları doğru da değildir. Her birisinin hak bir mezhepte bulunması kafidir.

Fakat karı kocanın farklı mezheplerde olmaları, kendilerine bazı amelî zorluklar getirebilir şüphesiz. Bunların bazıları şöyle:

ı) Bir âilede iki farklı mezhep görüşleri amelde bir takım yanılmalara ve yanlış anlamalara sebep olabilir.

ıı) Bir âilede farklı mezhepde olan kişiler bilmedikleri hususlarda daha yalnızdırlar.

ııı) Aynı mezhepte olmanın getirdiği uygulama birliğinden doğan kolaylıklardan da mahrum olurlar.

Bununla beraber mezhep seçiminde eşlerin birbirlerine karşı herhangi bir sorumlulukları yoktur. Kadın mezhep seçimini kendi kendine yapar. Bu konuda kocasına uyması daha uygun değildir. Daha efdal olan, hangi mezhebi daha iyi biliyor ise o mezhebe uymasıdır. Koca da böyledir. Yani eşlerin birbirlerinin mezheplerini seçmeleri zorunluluğu yoktur. Bu konuda erkek de, kadın da, çocuklar da bağımsızdırlar, bağımsız şekilde  hareket edebilirler. [ Eminönü adak kurban ]

Yalnız, unutulmamalıdır ki, bir zorunluluk olarak değil; aynı ortamda bulunmalarından sebep uygulama kolaylığı sağlaması gerekçesiyle, tercihen, evde en rahat uygulama imkânı bulunan, veya en çok tercih edilen, ya da en çok bilinme ve öğrenilme imkânı bulunan bir mezhep ortak olarak seçilebilir. Bu konuda mezhep çekişmesine gitmeden, en iyi uygulama imkânı bulunduğu düşünülen bir mezhepte karar kılınabilir.