Denizköşkler Adak Kurban

3 Ocak , 2019admin
Denizköşkler Adak Kurban

Denizköşkler adak kurban Kurbanı kişi kendisi keseceği gibi, vekalet vererek başkasınada kestirebilir, bir sakınca yoktur. Kurban mali bir ibadettir, mal ile yapılan ibadetlerde vekalet caizdir. Vekalet ile kurban kestiren kişi, bulunduğu yerdeki birisine vekalet verip kestireceği gibi, farklı bi yerdeki kurum yada kişilere de vekalet verip kurban kestirebilir. Vekalet sözlü ve yazılı olarak verildiği gibi telefon internet fax gibi iletişim araçlarıyla da verilebilir. 

KUYRUKSUZ KOYUN KURBAN EDİLİR Mİ?

Doğuştan kuyruğu olmayan hayvanların ve küçükken daha besili olması için kuyrukları boğularak düşürülmüş olan hayvanların kurban edilmelerinde bir sakınca yoktur. Fakat kazara hayvanın değerini azaltacak şekilde kuyruğunun birazı yada tamamı kopan hayvanların kurban edilmesi caiz değildir.

ÖLMÜŞ KİMSELER İÇİN KURBAN KESİLİR Mİ?

Dinimizde ölü kurbanı yada mezar kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur, ancak sevabı ölen kişiye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Fakat kurban borcu olup hayattayken vasiyet eden kişinin, eğer bıraktığı mirası yeterliyse mirasçıları tarafından vasiyetinin yerine getirilmesi gerekir. Tabiînden olan Haneş’den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: “ ben Ali’yi (r.a) iki koçu birden kurban ederken gördüm de kendisine ; “ bu da nedir?”  diye sordum. “ Rasıllullah sağlığında bana kendi yerine bir kurban kesmemi vasiyet etti , işte şimdi bende onun vasiyetini yerine getiriyorum” cevabını verdi. Bu rivayette Hz. Ali kurban kesmesine gerekçe olarak Hz. Peygamberin vasiyetini göstermiştir.

Bu nedenle bu hadis, eğer vasiyet etmediyse ölen şahsın adına kurban kesileceğine delalet etmez, buna göre vasiyeti yoksa ölen kimseler için mirasçılarının kurban kesmesi gerekli değildir. Ancak bir kişi sevabını ölen anne ve babasına bağışlamak üzere , fakir , muhtaçlara yahut hayır kurumlarına bağışta bulunacağı gibi kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair bir vasiyeti yoksa bu kurban eti fakirlere verileceği gibi kesen kimse kendiside yiyebilir ancak ölen kimsenin vasiyeti üzerine kesilmişse bu durumda bu etler fakir ve muhtaçlara yahut hayır kurumlarına dağıtılmalıdır.