Çağlayan Adak Kuban : Kuzuların İmtihanı

17 Ekim , 2020admin
Çağlayan Adak Kuban : Kuzuların İmtihanı

Yeni doğan kuzuyu annesi emmeye bırakmadan önce meme ucundaki ilk damlalar alınır. Daha sonra annesini emmesine izin verilir. Annesini ememiyorsa meme başını bulmasına ve emmesine yardımcı olunur.

   Kuzulamadan sonraki ilk günlerde koyunun verdiği ilk süte ağız sütü denir. Ağız sütü kuzuya  mutlaka verilmelidir. Bu süt 3-5 gün süreyle salgılanır. Ağız sütü tam bir besin maddesidir. Ayrıca içinde bulunan  bağışıklık maddeleri sebebiyle kuzularda bir süre hastalıklara karşı bir direnç oluşturur. Ağız sütü kuzuyu hafif ishal (sürgün) de yapabilir. Bu şekilde kuzuların bağırsaklarında biriken pislikleri temizlemek gerekir. Bu pislik kuzuların arkasında turuncu renkte bir dışkı olarak görünür

Yakma nedir?

   Kimi durumlarda annesi ölmüş ya da ikiz doğan kuzularda ( ana kuzuyu besleyemeyecek durumda ise ) kuzunun beslenebilmesi için başka bir koyuna alıştırılması gerekebilir. Bu yapılana yakma denir. Koyunun kuzuyu reddetmemesi, kendi öz yavrusu imiş gibi kabul etmesi için sırasıyla şu işlemlere başvurulur;
a- Kuzu ve yakılacak koyun dar bir bölmeye alınır. Bir süre sonra koyun kuzuya alışır ve emmesine izin verir.
b- Koyunun sütü öksüz kuzunun başına, vücuduna ve kendi burnuna sürülür. Koyun kuzuyu kokladığında kendi yavrusu sanır ve yavruyu yadırgamaz.
c- Ölü kuzunun postu öksüz kuzunun sırtına bağlanır.
d- Koyunun yavrusu doğar doğmaz ölmüş ise koyunun sonu öksüz kuzuya sürülür.
e- Koyunun kuyruk arkası öksüz kuzuya iyice sürülür ve kokusu yavruya sindirilir.

  Kuzu büyütme yöntemleri

   Türkiye’de kuzu büyütme yöntemleri; doğal büyütme, erken sütten kesme ve kalıntı sütle besleme şeklinde sınıflandırılır. Bununla birlikte koyun yetiştiriciliğinde yapılan çalışmalar ışığında kuzuların daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla yavrulukta büyütme yöntemini önermek mümkündür. [ Çağlayan adak kurban ]

 Doğal büyütme

    Doğal büyütme kuzuların doğumdan sütten kesime değin analarını emmeleri yanında kaliteli kaba yem ve yoğun yemle beslenerek büyütülmeleridir. Doğal büyütmede kuzular ya sütten kesilinceye kadar anneleri ile birlikte ağıl ve merada bulundurulur. Ya da sütten kesilinceye kadar ağılda barındırılır, ancak analar meradan dönünce yanlarına bırakılır.

   Otlakta kuzu büyütmede sütten kesim yaşı kuzuların gelişme durumuna ve meranın besleme kapasitesine bağlı olarak değişir. Sütten kesimin yaşı ya da ağırlığı yetiştirme yönüne de bağlıdır. Koyunların sağılmadığı yerlerde kuzular 3–3,5 ay süre ile analarını emerler ve 30–35 kg da sütten kesim ağırlığına ulaşabilirler. Bu durumda aynı zamanda mera’nın durumu dikkate alınarak yoğun yemde verilebilir. Koyunların sağıldığı işletmelerde ise emiştirme süresi en fazla 1,5–2 ay sürer. 

   Göçer koyunculukta ise kuzuların büyütülmesi sadece ana sütü ve mera’ya dayanır.